Lời bài hát Dạ Cổ Hoài Lang - Văn Lắm - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Dạ Cổ Hoài Lang

Thể loại: Không Lời

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Từ là từ phủ tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trong tinh chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trong tinh chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a....

Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phủ nghĩa tào khang
Đêm luống trong tinh bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu... vọng phu... vọng
Luống trong tinh chàng
Sao nỡ phụ phàng?

Chàng là chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm lợt phai í a...

Là nguyện cko chàng
Hai chữ "An bình an"
Trở lại da tràng
Cko én vàng nhịp đôi í a...

Copied