Lời bài hát Lời Nguyện Cầu - Đỗ Quyên - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Lời Nguyện Cầu

Thể loại: Trữ Tình

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài Hát: Lời Nguyện Cầu - Đỗ Quyên

1.

Lạy Giê- su xin cho con theo ý Chúa cả cuộc đời và dùng con để truyền rao Danh Chúa ra.
Nguyện cung hiến cả đời con cho Ngài luôn xin vui nhận.
Lạy Giê- su con xin vâng theo Ngài thôi

2.
Lạy Giê- su xin cho con đi với Chúa suốt mọi đường, cuộc đời con nguyện trọn dâng cho Chúa thôi.
Cầu xin Chúa hãy dùng con như bình không trong tay Ngài.
Dù nơi nao con cũng xin theo Ngài luôn.

Copied