Lời bài hát Quyết Dâng (Korean) - Kim Nam Kuyn - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Quyết Dâng (Korean)

Thể loại: Nhạc Hàn

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

QUYẾT DÂNG
Nhạc: Hàn Quốc
Lời Việt: Kim Nam Kuyn - DavitDong


Quyết dâng lên cuộc đời với Jêsus. Sống cho Vua Jêsus
Quyết dâng lên cuộc đời với Jêsus. Chết vì Chúa Jêsus
Chúa ơi con mong đợi vinh quang thiên đàng.
Ở trong tay Ngài luôn
Ha-lê-lu-gia tôn vinh Jêsus.
Xin quỳ dưới Chân Ngài.

Việt Nam xin Chúa phấn hưng.
Quyết dâng Chúa thân này Ha-lê-lu-gia theo Chân Ngài
Dầu sống, hay chết. Dầu sống, hay chết
Quyết dâng trọn cuộc sống cho Jêsus.
Duy Ngài chuộc mua hồn linh con.

Copied