Lời bài hát Yaweh Là Chúa Tôi - Tố Hà - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Yaweh Là Chúa Tôi

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Cất tiếng hát ca khen Jahweh.
Vinh quang Thiên Chúa sáng chói.
Halelujah ca ngợi Ngài dâng lên lời chúc tôn.
Cất tiếng hát ca khen Jahweh.
Tôn vinh sự thành tín Chúa.
Halelujah ca ngợi Ngài dâng lên lời chúc khải hoàn.

Chúa nghe Ngài nhậm lời cầu xin khẩn thiết.
Chúa xem Chúa đoái xem và hằng chăm nom.
Chúa yêu Ngài dùng tình yêu đến nhận gian.
Ban ơn phước cứu rỗi cho người đang trông mong.
Một tình yêu Cứu Chúa tràn trên khắp đất.
Jahweh Chúa muôn Vua.Jahweh Chúa muôn Vua.

Jahweh Chúa muôn loài,Jahweh tôi mến yêu.
Jahweh Chúa muôn loài,Jahweh tôi mến yêu.
Chúa tôi yêu,Jahweh chúa muôn loài.
Jahweh là Vua muôn Vua...

Copied