Lời bài hát Yêu Rất Thật - HKT - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Yêu Rất Thật

Thể loại: Nhạc Trẻ

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

lam gj ma that tjnh' la gjoj gjan
tjnh yeu la phu du thoj ^^!
tjnh dep trong gjay phut thoj *** you oy
tjnh hk nhu ta nghj au
lang nguoj ma

Copied