Lời bài hát 长相依 Rely On Each Other Forever - Đồng Lệ - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: 长相依 Rely On Each Other Forever

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

童丽 - 长相依 Lyrics

你说我俩长相依,
为何又把我抛弃。
你可知道我的心里,
心里早已有了你。
你还记得那过去,
过去呀我爱你。
我又爱你我又恨你,
恨你对我无情无义。

有句话儿要告诉你,
又怕你伤心哭泣,
有心把你藏在心里,
又觉得对不起你。
希望你呀希望你,
希望你把我忘记,
慢慢地慢慢地把我忘记,
慢慢地变成回忆。

有句话儿要告诉你,
又怕你伤心哭泣,
有心把你藏在心里,
又觉得对不起你。
希望你呀希望你,
希望你把我忘记,
慢慢地慢慢地把我忘记,
慢慢地变成回忆。

希望你呀希望你,
希望你把我忘记,
慢慢地慢慢地把我忘记,
慢慢地变成回忆。
慢慢地变成回忆。

Copied