Lời bài hát 春光美 Beautiful Spring Scenery - Đồng Lệ - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: 春光美 Beautiful Spring Scenery

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

歌词:
我们在回忆,
回忆那过去。
在冬天的山巅,
露出春的生机。
我们的故事,
说着那春天,
在春天的好时光,
留在我们心里,
我们慢慢说着过去,
微风吹过冬的寒意,
我们眼里的春天,
有一种神奇。
啊, 啊,
这就是春天的美丽。
我们的故事
故事多么甜蜜
在春天的好时光
留在我们心里
一遍一遍甜蜜回忆,
春天带来真诚友谊,
我们眼里的春天,
有一种欢喜。
啊, 啊,
这就是春天的美丽

Copied