Lời bài hát Love You In Every Way - Huỳnh Tông Trạch (Bosco Wong) - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Love You In Every Way

Thể loại: Nhạc Hoa

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

tongngaan jing han sai siu bat yiuyau bat kwan yiu
oi si sing gaak chung jung yiu cheng ching ching choh dui jiu
tongnei yiu bat gau siu yung po si ying yin mei miu
faailok ngok yau gwoh hap jiu do han wan nuen liu

ngoijoi sigoh kui hok bat hok jok wai daai sing nok

seungsunjikgokbin pinmohaanjunkok

noijoiyeukyaugamgokjeungsamtiugungneibong
seungduijauchijuenseknaanfangot
chuengokdohonneiyuenmeideioisihokjaapjaanmei
dongleungjuibabatseungfanleisuiwaanhohhondohaankei
chuengokdohonneioiyanseungneijausidolei
yeukyauseyimheidongngohgongheineijammohjeyeunglaulei
gafootyat***gengpinjek
jiwooijongsikngaanjing
gangwooiyaukuetdingsinghohjanggasiuseng
sing
samlei
luijojohonchingbatkaauyungngaanloigeiying
neiwoonheiyadungtinghohjeungsamjimling

REPEAT*

chuengokdohonneiyuenmeideioisihokjaapjaanmei
dongleungjuibabatseungfanleisuiwaanhohhondohaankei
chuengokdohonneioiyanseungneijausidolei
sinamohlinheijengaangwongkapneiyatsaang sangyatjungfukhei

Copied