Lời bài hát Hát Xướng Thờ Phượng Chúa - Kinh Kha - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Hát Xướng Thờ Phượng Chúa

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Bài hát: Hát Xướng Thờ Phượng Chúa - Kinh Kha

Không ai ngoài Chúa tôi, thật xứng đáng để tôi tôn vinh, thờ phượng Chúa tôi với cả tâm linh tôi.
Không chi đẹp đẽ hơn việc tôi đến trước ngôi cao sang, thờ phượng Chúa tôi nóng cháy tâm linh tôi.
Khi tôi đến ngắm xem vinh quang, chiếu ra nơi thiên nhan, lòng tôi cất lời ca ngợi khen chúc tôn Ngài luôn.
Tôi sẽ hát xướng thờ phượng, ngày nay đến cả trọn đời, ngày nay đến cả đời đời, chúc tôn Chúa tôi.
Tôi sẽ hát xướng thờ phượng, ngày nay đến cả trọn đời, ngày nay đến cả đời đời, mến yêu Ngài luôn.

Copied