Lời bài hát Ca Ngợi Chiên Con - Kinh Kha - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Ca Ngợi Chiên Con

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Muôn câu ca tôn vinh __Giê-xu là cứa Chúa, Đấng giàu lòng__ yêu thương cứa chúng sinh.
Trên thập tự nơi Gô -gô -tha Chúa đổ huyết chịu chết__ đau thương__ cho thế nhân.
___ Chúa ôi ơn Ngài cao sâu thay không lời tả __xiết, kính dâng lên Ngài lời tôn vinh cám ơn __Ngài.
_ Với tất cả tấm lòng hèn mọn thay,_ sức lực đời thanh xuân,__ nguyện luôn __ cứ mãi xướng ca.

ĐK..Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ca ngợi Chiên Con, Vua quyền năng.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Nhờ dòng huyết báu Chúa Giê-xu. Cứa chuộc con. Khắp mọi dân ca ngợi Chiên Con đã giáng thế, đem nguồn an vui, nguồn hạnh phước mới, cả thế giới tung hô danh Chúa trời chí cao.

Do ơn thiêng Cha ban__ con được đổi__ mới, được sạch tội__ bởi huyết Chúa Giê - xu, khiến tâm__ hồn con thánh khiết chứa chan_ hạnh phúc, cung kính_ dâng Cha___ bao ước mơ.
___ Thánh Linh tuôn tràn trong tâm con như_ ngọn lửa đốt cháy, tẩy thanh tâm hông làm con nên giống như_ Ngài.
_ Khắp thế giới sẽ hòa lòng tôn cao,_ danh Giê-xu yêu thương, là Chúa__ trên muôn loài.

ĐK..Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ca ngợi Chiên Con, Vua quyền năng.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Nhờ dòng huyết báu Chúa Giê-xu. Cứa chuộc con. Khắp mọi dân ca ngợi Chiên Con đã giáng thế, đem nguồn an vui, nguồn hạnh phước mới, cả thế giới tung hô danh Chúa trời chí cao.

Muôn nước sẽ tụng ca Ngài là Đấng sáng tạo và ngợi khen danh Cha toàn năng._
....giới tung vinh Giê - xu Con Trời chí cao. Giêu - xu Christ Chiên Con Thánh!___

Copied