Lời bài hát Chiều một mình qua phố - Đang Cập Nhật - iCovering.vn
Lời Bài Hát Lời Bài Hát

Bài hát: Chiều một mình qua phố

Thể loại: Nhạc Trịnh

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh.
Có khi nắng khuya chưa lên,
Mà một loài hoa chợt tím.

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh.
Gót chân đôi khi đã mềm
Gọi buồn cho người nhớ thêm.

Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời,
Nghe buồn nhớ môi sầu.
Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh
Gió ơi gió ơi bay lên,
Đề bụi đường cay lòng mắt

Chiều một mình qua phố
Nghe dòng nước vẫn vây quanh
Áo xưa chưa vướng phong trần
Đợi mùa thu vàng áo thêm.

Chiều một mình qua phố
Nghe dòng nước vẫn vây quanh
Gót chân nghe quyện u buồn
Là đời xin còn tuổi xanh.

Còn một mình trên phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn biết tên.

Copied