Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Lão Thật Niệm Phật

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Tất Cả Chúng Sinh Là Cha Mẹ Quá Khứ Là Chư Phật Vị Lai nên con xin cung kính đảnh lễ tất cả
Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

http://www.dharmasite.net/

Lời bài hát cùng thể loại Thể Loại Khác

Copied