Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Thúc quân (Văn Giảng - Hương Việt 1949) 1987

Thể loại: Cách Mạng

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Dồn trong đêm vắng ngàn tiếng đồng loa vang lừng
Đầu người lô nhô sát theo bờ núi sông hò reo
Thây tan trong khói mây.
Tiến quân! Tiến quân theo!
Nơi chốn sa trường dân Nam hồn thúc oai vang đời
Việt Nam hận đời đời
Diệt quân Nguyên, quân lướt tới thây kề thây
Máu tuôn rơi theo mờ dương
Mây nước chập chùng đến đâu
Việt Nam hận đâu!

Nhìn trong hơi gió thoảng bóng quân Nam lướt đi
Thề cùng diệt tan giống tham tàn thúc quân vùng lên!
Nơi đây đất nước Nam biết bao đấng anh linh
Xác thân thay cùng cố tâm đền núi sông an nhà

Lời bài hát cùng thể loại Cách Mạng

Copied