Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (2) - Om A Ra Pa Sa Na Dhih

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Om A Ra Pa Sa Na Dhih

Người ta tin rằng tụng thần chú Văn Thù này sẽ tăng thêm trí tuệ, khả năng biện luận, nhớ, viết... Khi niệm âm "Dhīh" của câu chú cần được nhất mạnh lớn.

Lời bài hát cùng thể loại Thể Loại Khác

Copied