Age calculator logo Age calculator logo
Bài hát: Nhạc trí tuệ từ bi

Thể loại: Thể Loại Khác

Ca sĩ thể hiện:

Nghe nhạc: Click nghe nhạc mp3

Lời bài hát

Khí kiêng nhất hung hăng
Tâm kiêng nhất hẹp hòi
Tài kiêng nhất bộc lộ
Lấy bịnh khổ làm thuốc thần
• Lấy hoạn nạn làm giải thoát
• lấy khúc mắc làm thú vị
• Lấy ma quân làm bạn đạo
• Lấy khó khăn làm thích thú
• Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
• Lấy người chống đối làm nơi giao du
• Coi thi ân như đôi dép bỏ
• Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
• Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh

Lời bài hát cùng thể loại Thể Loại Khác

Copied